Vojin Bakić, katalog izložbe, Grazer Kunstverein

katalog izložbe
Grazer Kunstverein & WHW
Zagreb, 2008. (eng)

Publikacija prati izložbu održanu u Grazer Kunstvereinu 2008. godine.

download pdf