Galerija Nova: Kronologija 1975–2014.

urednice: Što, kako i za koga / WHW
tekstovi: Marko Golub, WHW
Zagreb, veljača 2014.

Publikaciju izdaje WHW u suradnji sa Savezom udruga Klubtura i Savezom udruga Operacija grad.

 

download pdf