Artistic Ecologies: New Compasses and Tools

zbornik tekstova
urednici_e: Pablo Martínez, Emily Pethick, Milica Vlajković i WHW
dizajn: Dejan Kršić
WHW i Sternberg Press, 2022.
(eng)

Publikacija i zbornik tekstova Artistic Ecologies: New Compasses and Tools izdali su WHW i Sternberg Press, a zajedno uredili Pablo Martínez, Emily Pethick, Milica Vlajković i WHW, dok dizajn potpisuje Dejan Kršić. Publikacija je rezultat dugoročnog programa Education from Below koji je istraživao umjetnost kao mjesto dijaloga, kolektivnog učenja i imaginacije.

Autori i autorice u knjizi su: Luna Acosta, CAConrad, Yael Davids, Eva Ďurovec, Marina Garcés, Teuta Gatolin, Yayo Herrero, Sandi Hilal & Alessandro Petti (DAAR), Max Jorge Hinderer Cruz, Margherita Isola, Jammers, Pablo Martínez, Dan Perjovschi, Emily Pethick , Pirate Care, The Sensing Salon, Cecilia Vicuña i WHW. Mnogi od njih sudjelovali su u programu WHW Akademije kao polaznici, profesori, mentori i suradnici.

Publikacija je dio dvogodišnjeg suradničkog projekta Education from Below, osmišljenog u suradnji s Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, i MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona koji financira program Kreativna Europa Europske komisije. Izdavači knjige su WHW i Sternberg Press, a distributeri MIT Press, Art Data, Les presses du réel i Idea Books.