19.11.2020.
|
|
predavanje
Mladen Domazet: Sensi Comuni – odrast kao trezveni pristup kroničnim izvanrednim stanjima

GOST:
Mladen Domazet

MODERACIJA:
Sabina Sabolović

Zoom platforma
9/11 2020, 18 h

 

Uz osvrt na dvije recentne knjige koje tekuću krizu razmatraju u kontekstu njezinih društvenih, ekonomskih i ekoloških implikacija, predavanje Mladena Domazeta iz šire perspektive teorije odrasta i zahtjeva odrastničkih zajednica poziva nas da propitamo i osporimo svakodnevnu logiku nužnosti rasta proizvodnje i potrošnje.
U svojoj novoj knjizi Korona, klima i kronično izvanredno stanje, ratni komunizam u 21. stoljeću,
povjesničar Andreas Malm poziva da primijenimo novonastalo izvanredno stanje na trajnoj osnovi i usmjerimo ga na ozbiljnu globalnu borbu protiv klimatskih promjena, povrh sadašnje pandemije drugog simptoma kronične bolesti suvremenog kapitalizma. Dok Malm umjesto ratne mobilizacije vidi ratni komunizam kao odgovor na krizu, Zagovor na odrast (Giorgos Kallis, Susan Paulson, Giacomo D’Alisa i Federico Demaria, podjednako radikalno razmatra vizije odrasta, ocrtava politike i prakse koje redefiniraju rad i brigu. Odrast se, tvrde autori, može postići i bez ratne mobilizacije, transformativnim strategijama koje omogućavaju društvima da uspore svjesnim odlukama, a ne katastrofom.
Mladen Domazet diplomirao je fiziku i filozofiju na Sveučilištu u Oxfordu i doktorirao u znanstvenom polju filozofije na Sveučilištu u Zagrebu. Interesiraju ga istraživanja znanstvenog objašnjenja, objasnidbenih pojmovnih okvira i društvenih stavova u teoriji odrasta. Trenutno se bavi istraživanjem održivosti i dispozicijama odrasta u malim semiperiferijskim društvima te ekološkim aspektima društvene stratifikacije u Hrvatskoj. Radi kao istraživač u Institutu za političku ekologiju u Zagrebu.
Za one koje žele znati više: snimka recentnog razgovora Andreasa Malma i Mladena Domazeta u sklopu zadnje Zelene akademije koju organizira Institut za političku ekologiju: https://bit.ly/32Op70a
Razgovor je dijelom serije online razgovora i predavanja Povijest umjetnosti i društva.
Program podržavaju:
Grad Zagreb
Hrvatski audiovizualni centar (HAVC)
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Zaklada Kultura nova