27.05. – 15.06.2020.
|
|
izložba
Drei Tage bis zum Ende der Kunst
Foto: Damir Žižić

UMJETNICI_E:
Vlad Brăteanu, Tin Dožić, Bianca Hisse, Neža Knez, Jolanta Nowaczyk, Gaisha Madanova, Ekaterina Muromtseva, María Luisa Sanín Peña, Ivana Tkalčić

KUSTOSICA:
Ana Dević/WHW

Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb

Izložba se svakodnevno može pogledati s vanjske strane galerije.

Dva put tjedno održavat ćemo vodstva za manje grupe na koje se može prijaviti na: ana.kovacic.whw@gmail.com

Drei Tage bis zum Ende der Kunst završni je događaj modula WHW Akademije Razgovor o drveću, kojeg je unutar programa druge godine WHW Akademije vodila Ana Dević. Ovo sedmomjesečno putovanje bilo je fokusirano na pitanja otpora, otpornosti i kolektivnosti promatrana kroz motive stabala i šume kao metafore središnje linije istraživanja iz koje se granaju različite teme i umjetničke prakse zastupljene u zbirci Kontakt.

Razvijena tijekom izolacije izazvane pandemijom, izložba – koja je prvi čin modula – poziva na gledanje izvana, iza zatvorenih vrata. Teme dematerijalizacije i osamljenosti mogu se shvatiti kao reference na brojne neoavangardne i konceptualne umjetničke prakse koje su tragale za autonomnijim načinima proizvodnje i diseminacije umjetnosti. Uz tu povijesno umjetničko dimenziju, izložba uspostavlja odnos prema pitanjima političke ekologije, ljudskih i trans-ljudskih odnosa i materijalnosti. U širem kontekstu, izložba traži prostor za preispitivanje izolacije iz perspektive politika okoliša, izazova nejednakosti i klimatskih promjena te društvene odgovornosti umjetnosti.

Naslovljen prema rada Mladena Stilinovića Drei Tage bis zum Ende der Kunst (2002.) koji reflektira filozofske paradokse koncepta kraja umjetnosti, naziv izložbe referira na recentne izazove koje trenutni kontekst nameće kulturnoj produkciji. U potrazi za gestama i strategijama dostupnim i izvedivim u situacijama sužavanja prostora socijalnosti, postav izložbe tretira galeriju kao „vitrinu“, a njenu unutrašnjost kao svojevrsnu scensku pozadinu. Unutar tog okvira, pogledu se nude pokretni i statični objekti, fragmenti tekstova, partitura, povremene izvedbene mikro-akcije i gotovo nevidljive in situ intervencije – osmišljene kao intimni i neuvježbani susreti s galerijskim prostorom i njegovim institucionalnim okvirom. To je poziv na testiranje mogućnosti praznog prostora, različitih razina tjelesnosti i temporalnosti, (ne)vidljivosti, gesta, reprezentacije, udaljenosti i bliskosti, skrivanja i otkrivenja.

Drugi čin modula, Jedan na jedan, nitko s nikim, sve u svemu, pokušaj je da se u momentu fizičke razdvojenosti okupimo u kolektivnoj šetnji, koja se odvija u stvarnim i konstruiranim prostorima.

Završni čin ovog trodijelnog programa izvedbeni je zvučni prijenos koji uranja u slojeve alegorijske poeme Sabor ptica perzijskog pjesnika iz dvanaestog stoljeća Faridudina Attara (poznate po kazališnom uprizorenju Petera Brooka). Poema govori o mističnoj potrazi ptica za znanjem i istinom, koje nakon iscrpljujuće potrage susreću svog istinskog vladara – sebe same, ali transformirane – shvaćajući da je ono za čim su tragale već bilo tu. Dok uvježbavaju i izvode tekst, sudionici WHW Akademije grade zajednički jezik svojih nada i frustracija. Ključni stih na samom kraju poeme o otvorenom putu bez vodiča i putnika upućuje na otvoreni labirint kroz koji naši glasovi pokušavaju zajedno navigirati.

WHW Akademija realizira se u partnerstvu sa zbirkom Kontakt, čiji je fokus na eksperimentalnoj i neo-avangardnoj umjetnosti centralne, istočne i jugoistočne Europe od kasnih 1950-ih do danas.

Ovaj program realizira se u sklopu dvogodišnjeg suradničkog projekta Education from Below osmišljenog u suradnji s The Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam i muzejom MACBA, Barcelona.

WHW Akademija realizira se uz podršku kolekcije Kontakt / ERSTE Fondacije i Foundation for Arts Initiatives.

Program podržavaju:
Program Kreativna Europa Europske unije
Ured za udruge Vlade RH
Zaklada Kultura nova
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Grad Zagreb