05.03. – 30.04.2016.
|
|
izložba
Dan za danom
Mladen Stilinović, Original je danas onaj koji je prvi ukrao, Karl Kraus, 1908 i iz ciklusa Vrijeđanje anarhije 2014 – 2015, Galerija Nova, 2016. (foto: Ivan Kuharić)

UMJETNICI_E:
BADco., Vahida Ramujkić & Dejan Došljak, Mladen Stilinović

KUSTOSICE:
WHW

Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb
05/03 – 30/04/2016.

radionica Vahide Ramujkić
Planiranje kolektivne akcije: radionica dokumentarnog veza
Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb
četvrtak, 03/03/2016., 18 –21 h

izvedba i razgovor BADco.
Institucije treba graditi: Stasis
POGON Jedinstvo, Trnjanski nasip bb, Zagreb
petak 04/03/2016., 18 h

otvorenje izložbe Dan za danom
Galerija Nova, Teslina 7, Zagreb
subota, 05/03/2016., 12 h

Izložba Dan za danom okuplja umjetničke pozicije kojima je zajedničko kontinuirano zanimanje za problematiku rada, osobito umjetničkog rada, i njegovog odnosa prema publici, lokalnim zajednicama i institucijama umjetnosti. Ova istraživanja zahvaćaju odnose koje umjetnička praksa zauzima prema postojećim kulturnim i društvenim institucijama i širim društvenim procesima, no ne isključivo njihovim kritiziranjem ili pukim promatranjem, već i kroz dugotrajne procese i cikluse pregovaranja, razgrađivanja i pokušaja građenja novih institucionalnih praksi i rekonfiguriranja postojećih odnosa na relacijama umjetničko djelo-autor-publika. Pojam institucije pritom je shvaćen u najširem smislu riječi, od samog fizičkog aspekta institucije kao ustanove čije su aktivnosti prostorno determinirane, do neopipljivih struktura i mehanizama društvenog poretka. Naslov izložbe Dan za danom aluzija je na uporan, postepen i često mukotrpan proces umjetničke proizvodnje, ali i na “nevidljivi” rad koji se odnosi na pokušaje reinstitucionalizacije postojećih stanja.

Rekonfiguracija etabliranih odnosa između izvedbe, publike i arhitektonike izvedbe trajna je preokupacije u radu kolaborativne izvedbene skupine BADco. Njihov dugoročni projekt Institucije treba graditi: Stasis (2015/2016.) hibrid je žive izvedbe, filmskog seta i privremenog nastanjivanja prostora napuštenih tvornica ili nedovršenih javnih zgrada koje su svojedobno bile prostori industrijske proizvodnje, a danas bi trebale služiti kulturi. Projekt se izravno bavi odnosom kulturnih institucija, kulturne politike i političkog sistema u uvjetima uprezanja kulturnih institucija u politički projekt homogene nacionalne kulture.

Rekonstrukcijom prizora triju predstava BADco. Institucije treba graditi: Stasis problematizira napet odnos između rada i umjetnosti koji se simptomatski ogleda u nedovršenom stanju triju građevina. Prvi dio trilogije realiziran je u rujnu 2015. u bivšoj tvornici Rikard Benčić u Rijeci, a drugi dio u veljači 2016. u Domu mladih u Splitu. Treći dio ovog projekta realizira se u bivšem pogonu tvornice Jedinstvo – danas Centru za nezavisnu kulturu i mlade POGON u Zagrebu, a uključuje inscenirane prizore participativne umjetnosti, izvedbu scena iz predstava BADco. te diskusiju uz sudjelovanje statista koji glume masu aktivnih gledatelja.

Zidna tapiserija Rat dugmića (2015.) Vahide Ramujkić i Dejana Došljaka u formi dokumentarnog veza nastala je za 3. izdanje Bijenala suvremene umjetnosti u Konjicu 2015. Rat dugmića je case-study kompleksne institucionalno-administrativne panorame ovog bijenala koje se odvija u prostoru atomskog skloništa čija je zahtjevna gradnja trajala od 1958. do 1979., a 2011. ono postaje umjetnički prostor koji putem institucije bijenala povezuje simboličnu vrijednost vojnog objekta kao kulturne baštine hladnoratovske politike te akumulira nove vrijednosti kroz kulturne događaje i rastuću kolekciju umjetničkih radova. Upotrebljavajući inovativno-tradicionalnu tehniku dokumentarnog veza Ramujkić i Došljak su u Konjicu inicirali otvorenu “veznu kancelariju” razgovarajući sa stanovnicima grada. Istražujući povijest i postavljajući pitanje tko su korisnici ove novoproizvedene vrijednosti, Rat dugmića nastoji rasvijetliti kakvu ulogu umjetnost danas ima u odnosu na svoj društveni kontekst i resurse.

Načini na koji se ideološka represija očituje u politici, ekonomiji, religiji, obrazovanju, umjetnosti i svakodnevici stalna je tema u radu Mladena Stilinovića. Izbor kolaža i slika Original je danas onaj koji je prvi ukrao, Karl Kraus, 1908 (2014 – 2015.) dio je autorovog ciklusa Vrijeđanje anarhije. To je svojevrsni vizualni dnevnik koji sučeljava slogane političke propagande i komercijalni marketing s frazeologijom arbitrarnih ekonomskih politika, referencama na manipulaciju javnog mišljenja kroz medije, upliv crkve u svakodnevni život, nezasitni konzumerizam, porast socijalne nesigurnosti praćen strahom i prezirom prema siromašnima i “neuspješnima” te manipulaciju aparatom demokratskih izbora. Ciklus obuhvaća radove izrazito političkog sadržaja, ali i apstraktne slike i kolaže realizirane isključivo vizualnim jezikom i autorefencama bez figurativnih ili lingvističkih referenci.

Dan za danom, slikom na sliku, bod po bod, kretnjom za kretnjom, ove umjetničke prakse pozivaju na pokušaj promišljanja pitanja kakve odnose, institucije i okvire rada trebamo. Iako umjetnost i njezine institucije nisu izuzete iz uključenosti u potku ideologije i sveobuhvatnu mrežu komercijalizacije i monetizacije, neke od ovih metoda mogu biti ključ za razmišljanje o mogućnosti drugačije uloge umjetnosti koja, dok se neizbježno komodificira i uklapa u sistem, istodobno uzmiče u druge forme i oblikuje modele umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Te procese možemo shvatiti i kao svojevrsna materijalna i “društvena” tkanja – dugotrajne procese vlastitih napora, otpora, zamora, poraza, impulsa ustrajnosti koji istodobno pletu i raspliću mreže povezivanja unutar lokalnih zajednica u kojima djeluju i kojima se obraćaju. Razmišljanja Waltera Benjamina o odnosu sjećanja i zaborava i Penelopi koja danju plete tkanje koje potom noću uništava kako bi kupila vrijeme i zaštitila se od prisilnog braka, čini se prikladnom metaforom za razumijevanje kontradikcija procesa koji ove prakse pokreću. One su prožete paradoksom u kojem svrsishodni napori neizbježno zapadaju u procese stagnacije i rastakanja, no istodobno se sa svakim impulsom ponovnog započinjanja odupiru zaboravu aktivno oblikujući vrijeme i prostor u kojem djeluju.

Program podržavaju:

Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport Grada Zagreba
Hrvatski Audiovizualni Centar
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Program Evropske Unije Kreativna Evropa
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske
Zaklada Kultura nova
Zaklada za razvoj civilnoga društva

Ova izložba dio je zajedničkog projekta Ovo je sutra. Povratak izvorima: oblici i djelovanje u budućnosti, realiziranog uz podršku programa Evropske Unije Kreativna Evropa.

Projekt BADco. realiziran je u suradnji s projektom Upgrade!, u partnerstvu s Operacijom: Grad, Centrom za mirovne studije (CMS) i Attackom