Luana Lojić i Nina Kurtela, Obrnute vještine
15. – 17.12.2023.
|
|
izložba

UMJETNICE: Luana Lojić i Nina Kurtela
KUSTOSICA: Teuta Gatolin