Podrška za 2024. godinu

Zaklada Kultura Nova

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Hrvatski audiovizualni centar

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Program Kreativna Europa Europske unije

Zaklada ERSTE / zbirka Kontakt

Foundation for Arts Initiatives

Trust for Mutual Understanding

Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Program Erasmus +

 

 

 

 

 

Podrška za 2023. godinu

Zaklada Kultura Nova

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Hrvatski audiovizualni centar

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Program Kreativna Europa Europske unije

Zaklada ERSTE / zbirka Kontakt

Foundation for Arts Initiatives

Trust for Mutual Understanding

Agencija za mobilnost i programe Europske unije – Program Erasmus +

 

 

Podrška za 2022. godinu

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Zaklada Kultura Nova

Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo

Hrvatski audiovizualni centar

 

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Program Kreativna Europa Europske unije

Zaklada ERSTE / zbirka Kontakt

Foundation for Arts Initiatives

Trust for Mutual Understanding