Ured Što, kako i za koga/ WHW
Bogovićeva 1
10 000 Zagreb
Hrvatska
tel: +38599 77 94 013
mail: office.whw@gmail.com

Galerija Nova

WHW kustoski kolektiv:
Ivet Ćurlin, Ana Dević, Nataša Ilić, Sabina Sabolović
whw@whw.hr

 

Tim WHW Akademije i programa Galerije Nova, Zagreb:
Ana Dević, kustosica i voditeljica programa
Ana Kovačić, kustosica i koordinatorica programa
Gordana Borić, voditeljica financija i EU projekata

Programski suradnici:
Inesa Antić, odnosi s javnošću
Vanja Babić, tehnička podrška
Dejan Kršić, dizajner
Ana Labudović, BEKAP, Web Design&Development
Dejan Kutić, OHOHO, WordPress&Backend development
Andrijana Švajcer, web konzalting
Martina Kontošić, projektna suradnica i web administratorica