Galerija Nova je neprofitna gradska galerija koju su 1975. osnovali umjetnici Ljerka Šibenik i Mladen Galić. Galerija je bila dio Centra za kulturne aktivnosti Socijalističke omladine Zagreba. U 1970-ima, galerija je provodila radikalan program izložbi, izlažući cijeli niz avangardnih modernističkih umjetnika kao što su Aleksandar SrnecJo Klek i Exat 51, zajedno sa scenom koja je tada bila u nastajanju, a obuhvaćala je umjetnike kao što su Goran TrbuljakBraco DimitrijevićGrupa šestorice autoraMladen Stilinović itd.

WHW vodi program galerije od 2003. Program je posvećen umjetničkim i edukativnim praksama koje premošćuju praktične i spekulativne, osobne i političke, umjetničke i aktivističke senzibilitete. Temeljen na nizu samostalnih i grupnih izložbi i diskurzivno-izvedbenih aktivnosti, program je osmišljen kao kontinuirani napor da se reaktualizira kritički potencijal umjetničke prakse unutar šireg konteksta. Galerija djeluje unutar nekoliko suradničkih platformi. Program galerije recentno pokriva cijeli niz tema kao što su: angažirane pedagogije, modeli kolektivizma i samoorganizacije, suradničke kulturne politike, politike izlaganja itd.

GALERIJA NOVA ODLAZI IZ TESLINE 7, WHW NASTAVLJA S PROGRAMOM