ROSE kolektiv su novi NOVAci!
Foto: Aleksandar Selak

Priliku za realizaciju četvrtog po redu izložbenog projekta NOVAci ove godine dobiva ROSE kolektiv!

Od veljače do travnja trajao je javni natječaj koji u suradnji provode udruga Što, kako i za koga / WHW i POGON – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade uz mentorstvo kustosica Ane Kovačić i Lee Vene, koje čine i žiri natječaja.

Koncept za izložbu ROSE kolektiva (Bruna Jakupović, Lana Lehpamer i Ivor Tamarut) dolazi iz odgovora na tekst Karen Barad, a cilj je okupiti radove koji postoje na intersekciji virtualnog i materijalnog. Kolektiv si postavlja pitanje: kako pojmovi materijal, materijalnost i materija stoje u međusobnom odnosu; kako se grade naracije/ relacije unutar fizičkih i imaginativnih sfera? Još uvijek u procesu finalne realizacije, zajednički rast postaje polje na kojem žele istražiti ideju da radovi, postojanjem u istom prostoru, međusobno grade nova značenja na točkama gdje se podudaraju ili mimoilaze. Cirkulacija pristupa i tema, kao što kaže Barad, ponavljajuća je re(kon)figuracija, poništavanje “ovog” i “onog”, opetovana prerada posredništva među pojmovima tranzicije, transformacije, imaginacije, simbolike.

ROSE Kolektiv grupa je 3 autora, diplomiranih umjetnika Novih medija, koja se bavi performansom i audiovizualnim instalacijama. Nastaje 2017. godine kada Bruna Jakupović, Lana Lehpamer i Ivor Tamarut upisuju Akademiju likovnih umjetnosti. Na završnoj izložbi odsjeka 2019. godine izvode prvi zajednički performans. Kolektiv se od tada nastavlja baviti idejama komunikacije, kolaboracije i improvizacije kroz kolektivnu umjetničku ekspresiju. 2021 godine kolektiv izlaže u galeriji CEKAO site specific rad pod nazivom Working Spaces i u galeriji VN izvodi performans Speaking Spaces. 2023. godine u Galeriji Miroslav Kraljević u skopu rezidencije izlažu umjetničko istraživanje ROSE <3, iste godine sudjeluju na 63. Porečkom Annalu sa radom ROSE VELVET koji se kasnije izlaže u studiju kolektiva KUĆĆA u obliku performansa.

ROSE kolektiv će kroz realizaciju kurirane izložbe imati priliku steći praktična iskustva u kuriranju pod mentorstvom kustosica aktivnih dugi niz godina na domaćoj umjetničkoj sceni. S obzirom na nedostatak ovakvog tipa programa unutar obrazovnih institucija, ova je platforma katalizator podrške i razvoja domaćih kustoskih praksi s fokusom na konkretno praktično iskustvo realizacije izložbenog projekta. Projektom se osvještava potreba za novim oblicima potpore za kustos_ice kojima je na početku samostalne karijere potrebna infrastrukturna, organizacijska i mentorska podrška pri ostvarivanju prvih kustoskih programa. Važan aspekt projekta je mentorski rad s odabranim kustos_icom ili kustoskim kolektivom s naglaskom na pripremu izložbe, odabir umjetnika, planiranje i realizaciju postava, izrađivanje budžeta, produkciju umjetničkih radova, dodatnog fundraisinga, pisanja najave izložbe, osmišljavanje i realizacija otvorenja i popratnog programa te pisanje završnih izvještaja.

Do sada, u okviru programa NOVAci, na natječaju su odabrane Tena Starčević koja je krajem 2021. godine u Galeriji Nova realizirala izložbu Rad, (ne)red i (samo)disciplina, Antonela Solenički je krajem 2022. otvorila izložbu Na vrhu jezika i Teuta Gatolin sa izložbom Obrnute vještine u prosincu 2023.