Objavljena publikacija Artistic Ecologies: New Compasses and Tools

U izdanju WHW-a i Sternberg Press-a izašla je nova publikacija i zbornik tekstova Artistic Ecologies: New Compasses and Tools. Publikaciju su zajedno uredili Pablo Martínez, Emily Pethick, Milica Vlajković i WHW, dok dizajn potpisuje Dejan Kršić. Publikacija je rezultat  dugoročnog programa Education from Below koji je istraživao umjetnost kao mjesto dijaloga, kolektivnog učenja i imaginacije.

Prepoznajući da umjetničke prakse mogu dislocirati tradicionalne podjele između teorije i prakse, kao i izgraditi znanje kroz dijeljenje i međusobno učenja publikacija Artistic Ecologies: New Compasses and Tools propituje angažirane pedagogije, kolektivno učenje i umjetničke ekologije.

Ako je učenje za život emancipacija – shvaćena ne samo kao stvar moći, već i slobode – bitno pitanje koje se nameće je: Koje nas znanje čini slobodnima i kako institucije mogu pomoći u njegovom stvaranju? U potrazi za odgovorom,  tekstualni i vizualni doprinosi ove publikacije istražuju mjesta i prakse kroz koje se mogu pojaviti novi oblici znanja i institucionalnosti. Autori i autorice u knjizi su: Luna Acosta, CAConrad, Yael Davids, Eva Ďurovec, Marina Garcés, Teuta Gatolin, Yayo Herrero, Sandi Hilal & Alessandro Petti (DAAR), Max Jorge Hinderer Cruz, Margherita Isola, Jammers, Pablo Martínez, Dan Perjovschi, Emily Pethick , Pirate Care, The Sensing Salon, Cecilia Vicuña i WHW. Mnogi od njih sudjelovali su u programu WHW Akademije kao polaznici, profesori, mentori i suradnici.

Kao nastavak projekta Education from Below, WHW nastavlja suradnju s Rijksakademie van beeldende Kunsten na novom projektu Artistic Ecologies: New Compasses, Tools and Alliances u suradnji s Neue Neighborhood/Moabit, Berlin.

Izložba Umjetničke ekologije svaki dan s Vlatkom Horvat i Marinom Naprushkinom u Galeriji Nova otvara se 9. rujna kao prvi WHW-ov događaj u sklopu projekta.

Publikacija je dio dvogodišnjeg suradničkog projekta Education from Below, osmišljenog u suradnji s Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam, i MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona koji financira program Kreativna Europa Europske komisije.

 

Izdavači knjige su WHW i Sternberg Press, a distributeri MIT Press, Art Data, Les presses du réel i Idea Books.

Publikacija je također sufinancirana sredstvima Gradskog ureda za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Ministarstva kulture i medija RH i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. Putem projektnih potpora WHW Akademiji ovu publikaciju podupiru FfAI/Foundation for Arts Initiatives  i Kontakt Collection, Beč, i ERSTE Foundation, Beč.