WHW Akademija, Konferencija ptica

19/06/2020, 12. 15h, Radio Student, Kulturizacija/urednica Franka Štrkalj

audio produkcija: Ljubica Letinić

Vlad Brăteanu, Ana Dević, Tin Dožić, Bianca Hisse, Neža Knez, Martina Kontošić, Ana Kovačić, Jolanta Nowaczyk, Gaisha Madanova, María Luisa Sanín Peña, Ivana Tkalčić

U eteru Radio Studenta i posebnom izdanju Kulturizacije u petak u 19. lipnja u 12:15 sati poslušajte premijernu izvedbu Konferencije ptica, zvučnog kolaža kojeg u suradnji s Ljubicom Letinić izvode članovi ovogodišnjeg izdanja WHW Akademije. Tražeći nove modele suradnje izvan galerijskog prostora koji su zbog situacije s pandemijom bili neophodni, WHW Akademija kao dio geste za zatvaranje programa i zajedničkog susreta u virtualnom prostoru realizirala je zvučni kolaž dijelova poeme Konferencije ptica sufijskog pjesnika Fariduddina Atara koja je nastala u 12. stoljeću, a koju su dramatski prilagodili Peter Brook i Jean-Claude Carriere. Poema govori o mističnoj potrazi ptica za znanjem i istinom, koje nakon iscrpljujuće potrage susreću svog istinskog vladara - sebe same, ali transformirane – shvaćajući da je ono za čim su tragale već bilo tu. Izvedba je nastala u procesu intenzivne suradnje i međusobnih razgovora. Uz kolektivni rad na tekstu i njegovoj interpretaciji sudionici su istraživali mogućnosti intervencije zvukom gradeći svojim glasovima zajednički jezik i prostor kolektivnog djelovanja. Ova izvedba završni je čin izložbe druge generacije WHW Akademije Drei Tage bis zum Ende der Kunst u Galeriji Nova koju je kurirala Ana Dević.

Recentno, WHW Akademija inaugurirala je novi web čiji dizajn i development potpisuje Ana Labudović/BEKAP, a na kojem možete pretražiti aktivnosti i program WHW Akademije.

WHW Akademija realizira se u partnerstvu sa zbirkom Kontakt, čiji je fokus na eksperimentalnoj i neo-avangardnoj umjetnosti centralne, istočne i jugoistočne Europe od kasnih 1950-ih do danas.

Ovaj program realizira se u sklopu dvogodišnjeg suradničkog projekta Education from Below osmišljenog u suradnji s The Rijksakademie van beeldende kunsten, Amsterdam i muzejom MACBA, Barcelona.

 

WHW Akademija realizira se uz podršku kolekcije Kontakt / ERSTE FondacijeFoundation for Arts Initiatives.

 

Program također podržavaju:
Program Kreativna Europa Europske unije
Ured za udruge Vlade RH
Zaklada Kultura nova
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Grad Zagreb