Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
Seminar Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse / Seminar Feminist Perspectives on Critical Cultural Practices
 

fotografije: Ivan Kuharić

Feminističke perspektive na kritičke kulturne prakse

10 - 11/11/2011 Centar za ženske studije, Dolac, 8, Zagreb

detaljni program i informacije o sudionicima možete naći na:
http://www.zenstud.hr/

radni jezik seminara je engleski

Download PDF [433 kb]

Seminar se bavi značenjem i dinamikom feminističke umjetnosti i teorije u različitim sredinama određenim kulturnom geo-politikom, razmatrajući složene odnose utjecaja feminističke umjetnosti na svijet umjetnosti. Kako je feministički pokret pridonio procesu hibridizacije institucija, koji su oblici inovativnih institucionalnih praksi bili pod izravnim utjecajem feminizma, te koje je danas mjesto feminističke umjetnosti unutar kritičkih umjetničkih praksi, neka su od pitanja koja seminar želi dotaknuti. U trenutku kada su nam potrebni svi raspoloživi resursi kako bismo shvatili kompleksnost socijalnih procesa koji nas okružuju, potrebno je i jačanje odgovornosti unutar kulturnog polja, pri čemu reaktualizacije feminističke paradigme mogu biti važan zalog tom procesu, indikator mnogih proturječja i neistraženih političkih potencijala. Seminar organizira WHW, u suradnji s Centrom za ženske studije.

četvrtak, 10/11, 19 h
predavanje
Bojana Pejić
Gender Check – kustoska verzija

Predavanje se zasniva na autoričinom projektu Gender Check – ženskost i muškost u umjetnosti Istočne Europe, koji je pokrenut 2008., a inicirala ga je Erste Foundation u Beču. Zadatak projekta bio je otkriti kako slike – bilo da nastaju u "službenoj" umjetničkoj/vizualnoj kulturi ili u kontrakulturi – stvaraju ženskost i muškost u istočnoeuropskoj umjetnosti od 1960-ih do danas. Izložba i objavljene publikacije, katalog i Gender Check Reader, zasnivali su se na istraživanju obavljenom u 24 postsocijalističke zemlje. Tada se prvi put iz feminističke perspektive istraživalo umjetnost nastalu za vrijeme etatističkog socijalizma.

petak, 11/11
11 - 14 h
Institucionalizacija feminističke kritike: između teorije, prakse i povijesti


Keti Čukrov, Xabier Arakistain, Biljana Kašić
moderatorica: Ivana Bago

Panel razmatra na koji je način feministička paradigma percipirana u različitim geopolitičkim sredinama, te kakav je utjecaj izvršila na polje umjetnosti, teorije i kulturnih institucija. Kako su kulturni kapital feminizma, njegove vrijednosti i metodologije asimilirani u različite mikro-institucionalne i kulturne prakse, ali i unutar kulturno-teorijskog mainstreama? Koji su dublji odnosi između kritike i institucija ali i procesa institucionalizacije same kritike? Koji su politički i povijesni momenti na snazi u tom odnosu? Na koja metodološka i etička razmimoilaženja nailazimo pri pokušaju primjene dominantnih teorija roda na ne-zapadne kontekste?

16 - 19h
Čitanje slike
Maryam Jafri, Michelle Dizon, Bojana Pejić
moderatorice: WHW


Što znači sintagma feministička umjetnost, kako se ona deklarira i/ili zašto se izbjegava deklarirati? Kako iščitavati slike iz feminističke perspektive? Koja je naša odgovornost za slike koje nas okružuju, koje uvide i proturječja pri tome susrećemo? Kroz razgovor o konkretnim umjetničkim praksama tematizirat će se niz pitanja koja je pokrenula feministička umjetnost, te pružiti uvid u strategije čitanja slika, i kroz njih, društvenih odnosa.

 

* * *

Seminar je realiziran u suradnji WHW-a i Centra za ženske studije, Zagreb

Seminar je dio projekta "Slatke šezdesete", organiziranog uz podršku programa Kultura 2007 – 2013 Europske unije.

Projekt Slatke šezdesete suorganiziraju tranzit.at, Beč; Anadolu kultur, Istanbul; i WHW, Zagreb
http://at.tranzit.org/en/sweet_sixties

Podrška:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Gradski ured za kulturu, obrazovanje i šport Grada Zagreba
Trust For Mutual Understanding
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva